Försäkringar
Licensförsäkring Bas Träning & Tävling
Gymnastikförbundet vill säkra att alla som deltar i föreningarnas verksamhet är skyddade i en försäkring. För den som tävlar, eller den som tränar och använder trampett eller trampolin och utför hopp med rotation kring tväraxel som t ex volt eller överslag, är detta obligatoriskt. Licensförsäkringen ger ett grundläggande skydd vid olycksfallsskada som inträffar i samband med en gymnastikaktivitet i klubbens eller förbundets regi.

Basförsäkringen gäller för all gymnastikträning för barn, ungdomar och motionärer, samt resa till och från sådan aktivitet. OBS att PENSUM inte ersätter privat vård!

Träningsförsäkringen är obligatorisk för alla gymnaster som använder trampett och/eller trampolin och tränar på rotationer.

Tävlingsförsäkringen är obligatorisk för alla gymnaster som deltar på tävling med gymnaster från annan klubb.


Basförsäkring
Basförsäkringen gäller vid all gymnastikträning för barn, ungdomar och motionärer, samt resa till och från sådan aktiviteter. Anslutning till Basförsäkringen är frivillig, men Gymnastikförbundet rekommenderar starkt att alla föreningar tecknar denna försäkring för sina gymnaster. LUGI Gymnastikförening tecknar alltid denna försäkring för alla sina gymnaster.

Basförsäkringen innehåller:
  • ersättning efter en olycksfallsskada för läkarbesök och tandvård, rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader
  • ersättning efter en olycksfallsskada som gör dig medicinskt invalid, dubbel ersättning om invaliditetsgraden överstiger 60%
  • ersättning till efterlevande vid dödsfall

När gäller försäkringen?
Under deltagande i en förenings eller förbundets tävling, uppvisning och organiserad träning samt under resor till och från dessa aktiviteter.

Var gäller försäkringen?
Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen. Då aktiviteten sker på annan ort än hemorten gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.


Träningsförsäkring
Försäkringen är obligatorisk för alla kategorier av gymnaster som använder trampett och/eller trampolin och utför hopp med rotation kring tväraxel som t ex volt eller överslag. 

Följande grupper i LUGI Gymnastik har träningsförsäkring:


  • 7-8 år nivå 2
  • 9-10 år nivå 1, 2 
  • 11-13 år nivå 1, 2
  • 14-17 år nivå 1, 2

Tävlingsförsäkring
Försäkringen är obligatorisk för alla gymnaster som deltar på tävling med gymnaster från annan klubb och där poängbedömning sker.

Alla tävlingsgrupper i LUGI Gymnastik fr o m nivå 3 har tävlingsförsäkring.


Vid skada
Hur anmäler jag en skada?

Försäkringarna administreras av försäkringsmäklaren Pensum.
Olycksfall anmäls genom att man fyller och skickar in en skadeanmälan.

Anmäl din skada genom att ringa Svedea på 0771 160 199.

Ett exemplar skickas till Lugi Gymnastik, Box 4022, 227 21 Lund.

 
Huvudsponsor
Gilla oss på Facebook!
Vi samarbetar med
Projekt