Medlems- och användarvillkor

Medlems- och användarvillkor

Här hittar du ett utdrag av medlems- och användarvillkoren för Lugi Gymnastikförening. Du kan ta del av fullständig policy via länk nedan.

Genom att anmäla ditt barn till Lugi Gymnastik godkänner du att vi använder uppgifterna enligt dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Du godkänner även att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som t ex. namn, bild, statistik, etc. publiceras på Lugi Gymnastiks officiella hemsida. Om du inte vill att vi publicerar den här sortens uppgifter ber vi dig meddela detta, antingen i kommentarsfältet i anmälan eller via mail till lugigymnastik@gmail.com. 

Medlemskap och deltagande

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår förenings verksamhet behöver man ett konto i vårt verksamhetssystem. Kontot är individuellt.

Vi har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därmed förknippade aktiviteter som träning, tävling, utbildning mm för alla aktiva, ledare och intresserade. För alla som vill ta del av vår verksamhet innebär det att ställa sig bakom och leva upp till vår värdegrund och policys.

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och krav inom idrottsrörelsen behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna;
Hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar och målsmän, debitera och bokföra avgifter och annan försäljning, ansöka om bidrag mm.

Vår fulla integritetspolicy mm hittar du här

 

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär t ex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning (t ex LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).


Version 102, senast uppdaterad 18 jan 2023, 14:26