Styrelsen


Ordförande                     Malin Jeppsson

Vice Ordförande          Karin Cedwall
Kassör                                Bengt Jönsson
Sekreterare                     Åsa Westrup
Ledamot                            Elin Tiensuu
Ledamot                            Lars-Agne Irtelius
Ledamot                            Anders Nelving
Ledamot                            Malva Fors Holfelt
Ledamot                            Thomas Magnusson
Ledamot                            Emma Haavisto
Suppleant                         Camilla Blomberg
Suppleant                         Matilda Löthman


Hedersordförande        Bertil Månsson

Kontakta styrelsen på ordforande@lugigymnastik.se

 

Valberedningen

Ann-Kristin Ekholm
Emma Gliveson
Anders Blomqvist

Kontakta valberedningen på info@lugigymnastik.se, märk mejlet "Till Valberedningen"