Styrelsen

 

Ordförande                       Bertil Månsson

Vice Ordförande             Karin Cedwall

Kassör                                Bengt Jönsson

Sekreterare                      Magnus Holfelt

Ledamot                            Elin Tieensu

Ledamot                            Matilda Löthman

Ledamot                            Lars-Agne Irtelius

Ledamot                            Malin Jeppsson

Ledamot                           Malva Fors Holfelt

Ledamot                           Thomas Magnusson

Ledamot                           Emma Haavisto

Suppleant                         Åsa Östberg

Suppleant                         Hanna Ahl

Kontakta styrelsen på lugigymnastik@gmail.com, Märk mejlet "Till Styrelsen" 

Valberedningen

Ann-Kristin Ekholm

Emma Gliveson

Kontakta valberedningen på lugigymnastik@gmail.com, märk mejlet "Till Valberedningen"