Nivå 3

Terminsstart v 3

Nivå 3
Födelseår Grupp Dag Tid Hall

2016

3A 16

Onsdag 16.00-18.00 Fågel Grop
Söndag (F) 09.00-11.00 Bubblan

3B 16

Måndag 16.00-18.00 Fågel Grop
Lördag (F) 09:00-11:00 Bubblan

2015

3C 15

Måndag 16.00-18.00 Fågel Grop
Söndag (F) 16.00-18.00 Fågel Grop

3D 15

Tisdag 16.30-18:30 Katedralskolan
Lördag (F) 11:00-13:00 Bubblan

2014

3F 14

Torsdag 16.30-18.30 Fågel Grop
Söndag (F) 13:00-15:00 Bubblan

3E 14

Torsdag 16.30-18.30 Fågel Grop
Söndag (F) 11:00-13:00 Bubblan

2013

3H 13

Onsdag 18:00-20:00 Fågel Grop
Lördag (F) 15:00-17:00 Bubblan

3G 13

Onsdag 18:00-20:00 Fågel Grop
Söndag (F) 15:00-17:00 Bubblan

2012

3J 12

Torsdag (F) 17:00-19:00 Fågel sal 118
Lördag 13:00-15:00 Hjördis

3K 12

Tisdag (F) 17:00-19:00 Fågel sal 118
Lördag 11:00-13:00 Hjördis

2011

3L 11

Torsdag 19.00-21.00 Hjördis
Lördag 13.00-15.00 Hjördis

2010-2006

3M 10+

Torsdag

Lördag

19:00-21:00

13.00-15.00

Hjördis

Hjördis

 

Hall/gymnastiksal

Bubblan - gymnastiksal i Hjördishallen
Hjördis - Hjördishallen/Trupphallen 
Fågel sal 118 - Fågelhallen, ingång via vänstra omklädningsrummen
Fågel Grop - Fågelhallen, ingång via högra omklädningsrummen