Våra ledare


Utan våra fantastiska ledare hade ingenting fungerat. Vill du bli en i gänget?
 

Vi har tre heltidsanställda tränare, och ca 130 ideella tränare som stöttar upp hela föreningen!

Gemensam kick-off
Varje termin har vi gemensam kick-off för alla våra ledare med olika teman och under terminen hålls workshops och andra sammankomster för ledarna på olika nivåer. 
 

Kontinuerlig utbildning
Ledarna utbildas regelbundet både inom och utanför föreningen. På nivå 1 & 2 finns färdiga träningsprogram som ledarna följer och på nivå 3-7 planerar tränarna terminen tillsammans i tränarteamen. Från nivå 3 och uppåt krävs gymnastikförbundets licensutbildningar för att få passa gymnasterna på olika övningar, men även utbildas i ledarskap, åldersanpassad träning, biomekanik mm. 

Under 2024 ska arbetet med de nya Gymnastikförbundets anvisningar för träning och tävling vara klart.