Vi närmar oss julen – och med den ett nytt år

  • 20 dec 2021

Julen är vår stora familjehögtid, vi ges möjlighet att stanna upp, tid till eftertanke och reflexion, vi tänder ljus och samlas.

Även i år har vi i Lugi Gymnastik följt Folkhälsomyndighetens råd och RF:s direktiv för hur vi inom idrotten fått utöva vår verksamhet. Efterhand som många av oss blivit vaccinerade och smittotalen gått ned har inte bara träning utan också tävlingarna kommit igång här på höstkanten. Lugi Gymnastik har med stor framgång deltagit i flera av dem. Vi arrangerade i november vår traditionella Märkestagning där gymnasterna fick visa prov på sina färdigheter inför publik. Som avslutning fick våra Bamsegymnaster inta scenen och när Bamse i egen hög person dök upp så stod glädjen högt i tak.

Utan våra fantastiska ledare hade det inte varit möjligt att erbjuda våra 1300 gymnaster den kvalité på verksamhet som vi känner så stor stolthet över. Det är inte bara träning, utan också kamratskap, glädje, utmaningar och tävlingar som är en del av helheten.

Året 2022 kommer att bli väldigt betydelsefullt och utmanande. Den nya specialanpassade hallen för gymnastik kommer att stå klar på Råbylund under hösten. Dit går då flyttlasset för en stor del av vår verksamhet. Vi får helt nya förutsättningar och det kommer vi successivt att berätta om framöver. Det här inspirerar och ger en positiv framtidstro.

Ett stort och varmt tack till er alla i Lugi Gymnastik. Er vilja och ert engagemang kan inte nog uppskattas och ni är alla en stor trygghet för Lugi Gymnastiks framtid.

En God Jul och Ett Gott Nytt År!

Bertil Månsson