Nyheter

Viktigt att minska smittspridningen

  • 22 dec 2020

Regeringen rekommenderade, den 18 december, att kommuner bör stänga alla idrottsanläggningar till den 24 januari, för att minska smittspridningen. Innebörden av detta är att man helst ska undvika all inomhusträning under denna period.

Lunds kommun stänger samtliga idrottsanläggningar inomhus fram till den 24 januari

2021.

https://www.lund.se/kommun--politik/samhallsskydd-beredskap/coronavirus-covid-19/nyheter-om-viruset-covid-19/2020/lagesbild-mandagen-den-21-december/

För Lugi Gymnastik innebär detta att all träning inomhus är inställd tills vidare.

Julhälsning från vår ordförande

  • 16 dec 2020

Året 2020 går mot sitt slut, plötsligt är det december och snart väntar en jul- och nyårshelg! 

Så fort det gick och så annorlunda det blev!


När vi i mars drabbades av denna pandemi så trodde nog de flesta av oss, åtminstone jag, att det var någon form av snabbt övergående säsonginfluensa, visserligen av en annan karaktär, men dock!


Så blev det tyvärr inte och inte minst idrottsrörelsen och därmed Lugi Gymnastik har på olika sätt drabbats med restriktioner när det gäller all vår träning och inställda tävlingar. Vi skulle exempelvis arrangera ett USM i början på juni, sedan i oktober och slutligen i december innan allt ställdes in.

Men jag måste säga att jag blir imponerad av alla tränare/ledares insatser under detta år och hur våra aktiva gymnaster kunnat inordna sig i alla nya träningsrutiner och förhållningssätt. Från föräldrahåll har det också funnits en stor förståelse för detta.


Vår förening som har 1 300 gymnaster, från Bamsegympa till JSM-nivå, varje tränings/tävlingsgrupp kan ses som ett ”litet” projekt i vår verksamhet och alla är lika viktiga för att vi ska få en fungerande helhet. Med den inställning som jag upplever det finns i vår förening så är utsikterna för framtiden bara positiva.


När jag i olika sammanhang träffar representanter för andra idrotter, kommun, företag och inte minst vänner så brukar jag berätta om hur stolt jag känner mig för att få vara en del av Lugi Gymnastikförening.


Ett Stort Tack till er alla, styrelsemedlemmar, ledare, tränare, gymnaster och föräldrar för allt ni tillsammans betyder för Lugi Gymnastikförening. Jag hoppas att jul- och nyårshelgen blir ett tillfälle för alla att på ett eller annat sätt samla kraft och i någon form kunna umgås med familj och vänner.


God Jul & Gott Nytt År


Bertil Månsson