Nyheter

Årsmöte Lugi Gymnastik

  • 25 jan 2019


Kallelse till årsmöte LUGI Gymnastik!


Välkomna till LUGI Gymnastiks årsmöte!


Onsdagen den 13 februari kl 18.30 på föreningens kansli, Åkergränden 7, 226 60, Lund.


Föranmälan krävs till lugigymnastik@gmail.com, med ämne "Årsmöte".

Stående dagordning årsmöte:

1. Frågan om mötets behöriga utlysande;

2. Fastställande av dagordning;

3. Val av mötesordförande;

4. Val av mötessekreterare;

5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare;

6. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret;

7. Revisorerna berättelse för det gångna verksamhetsåret;

8. Fastställande av balans- och resultaträkning;

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret;

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter;

11. Val av föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret;

12. Val av föreningens kassör för det kommande verksamhetsåret;

13. Val av föreningens övriga styrelseledamöter och suppleanter för det kommande verksamhetsåret;

14. Val av två revisorer för det kommande verksamhetsåret;

15. Val av revisorssuppleanter för det kommande verksamhetsåret;

16. Fastställande av medlemsavgifter;

17. Val av ordförande och två ledamöter att utgöra föreningens valberedning under det kommande verksamhetsåret.

18. Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor;

19. Motioner från medlemmar som inkommit till styrelsen minst trettio dagar före mötet.

20. Övriga ärenden, varom beslut ej kan fattas.

LKF ny sponsor till gymnastiken

  • 23 jan 2019
Lugi Gymnastik kan gladeligen informera om att vi inlett ett samarbete med Lunds Kommunala Fastigheter. Samarbetet grundar sig i att ge barn och ungdomar möjligheten att prova på och intressera sig för idrott som helhet och gymnastik i synnerhet. Båda parterna är mycket glada för att ha skapat möjligheten att sprida gymnastiken, och ge unga i Lund en introduktion in i gymnastiken och idrottens värld.
Detta kommer utforma sig i en "prova på" verksamhet i LKFs olika bostadsområde i Lund vid olika tillfälle under våren.Extra roligt är det att ha fått till ett samarbete med LKF då vi hittat gemensamma värdegrunder och ser en potentiell positiv effekt i samhället med hjälp av detta samarbete.

NU BÖRJAR VI GYMPA IGEN 2019

  • 11 jan 2019

Vi önskar er en god fortsättning på det nya året!

Nu sätter terminen igång med full fart och tävlingsgrupperna har redan börjat sin träning.

Basgrupperna sätter igång v. 3 med start den 14 januari.


Vi vill be om ursäkt för trångboddheten i kommunens lokaler. Situationen är kritisk och vi har 750 barn i kö till vår verksamhet, men vi gör allt vi kan för att ändra på det och kampen för en ny specialanpassad gymnastikhall är inte över ännu.


Vi hejar på Ragnhild som inte har någon koppling till gymnastiken, men stödjer oss i kampen för ett jämställt idrottande!

Lyssna på andra samtalet 05:40 in i programmet och svaret vid 27:00.


https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1212716?programid=1120