Nyheter

LUGI Gymnastik i samarbete med InterSport

  • 30 sep 2013
Vi har ingått avtal med InterSport Nova Lund! Alla medlemmar och tillhörande familj har 10 procents rabatt på hela sortimentet på InterSport på Nova Lund. Det kommer att arrangeras klubbdagar med specifika erbjudanden för alla LUGI Gymnastiks medlemmar och alla våra tränare kommer att hämta ut sina tränarkläder här. Det räcker att uppge att du eller din familjemedlem är medlem i Lugi Gymnastik för att få rabatt.
Vi i föreningen är stolta och glada över samarbetet, som inte bara förenklar arbetet för oss som ideell förening utan dessutom ger stort mervärde även till våra medlemmars familjer!
Föreningsdräkt och overallNär det gäller föreningsdräkter anlitar vi en egen sömmerska (!). Vi är drygt 1000 medlemmar så hon har fullt upp. Hon kontaktar ledare och föräldrar gruppvis efter hand som hon syr.
Overallen är också under omarbete. Vi kommer att få en ny overall från en ny leverantör som också syr på beställning. Fördelen med det är att vi inte påverkas av att overallmärket förändrar sin modell med tre års mellanrum. Vi återkommer när allt är klart för beställning!

Gymnastiken tänker större

  • 30 sep 2013
Skiss: Chroma arkitekter

Höjda licensavgifter hos Pensum

  • 20 sep 2013
Den1 okt höjer Pensum försäkringspremierna för licensförsäkringen med 20 kr. Från och med samma datum debiteras alla nya gymnaster i föreningen den nya avgiften. Gymnaster som redan betalat för försäkringsåret 2013/2014 i samband med terminsavgiften får 20 kr tillägg på nästa terminsfaktura (VT2014).
Vi har haft kontakt med förbundet och Pensum och påtalat den sena informationen som ställer till det lite för föreningarna.
Du kan läsa mer om försäkringarna under rubriken Gymnastförsäkring i menyn till vänster, eller hos svenska Gymnastikförbundet.