Nyheter

Sommarhälsning från vår ordförande

  • 28 jun 2020

Mycket har ställts på sin spets!

Inledningen på 20-talet blev inte så ”glatt” som vi alla hoppats på när vi globalt ställdes inför

det faktum att ett nytt virus spreds som en pandemi över oss och konsekvenserna och hur vi skulle förhålla oss till detta var som att ”famla i mörkret”.

Idrotten blev i högsta grad drabbad i form av inställda träningar och tävlingar, permitterade tränare och ledare, uteblivna intäkter, ja vi befann oss i en helt unik situation som också påverkade Lugi Gymnastikförening.

Från den 20 mars så beslutade vi, efter att ha lyssnar till Folkhälsomyndighet och Förbund, att pausa inomhusträningen och i stället erbjuda möjligheter till begränsad träning utomhus. Från den 1 april så öppnade vi på nytt upp för inomhusträning i begränsad omfattning och med nya rutiner och efter hand har vi i allt större omfattning återgått till normal verksamhet.

Ett USM som vi skulle arrangerat den 5-7 juni fick ställas in liksom vår traditionsenliga Vårcup i Idrottshallen där våra yngre gymnaster, tillsamman med sina tränare, får tillfälle att visa upp sina ”färdigheter” för anhöriga.

Vårt mycket uppskattade sommarläger i Fågelhallen, under två veckor, har precis avslutats till stor glädje för deltagarna.  Därför kommer det att erbjudas en ny möjlighet att under ytterligare fyra dagar i augusti delta i sommarlägerverksamhet.

Jag har en stor förhoppning om att vi när vi ses igen i augusti kan ta oss an vår verksamhet under mera ”normala” former, där våra medlemmars rörelseglädje, i alla åldrar, är primärt och utvecklas på deras villkor.

Ett stort tack till alla i styrelsen, ledare, tränare, gymnaster och föräldrar att vi tillsammans, trots alla de prövningar vi ställts inför, kan se tillbaka på första halvåret 2020 med stor stolthet.


Ha en skön sommar så ses vi med förnyade krafter i augusti när verksamheten åter tar fart!

Varma sommarhälsningar,

Bertil Månsson