Nyheter

Bertil Månsson ny ordförande i LUGI Gymnastik

  • 18 feb 2016
Bertil Månsson, nyvald ordförande i LUGI Gymnastik. Foto: Sydsvenskan

Välkommen på LUGI Gymnastiks årsmöte

  • 9 feb 2016
Välkommen på LUGI Gymnastiks årsmöte
Onsdag den 17 februari kl 18.00, Arne Lindströmsalen, Viktoriastadion.
Anmälan görs till Lugigymnastik@gmail.com senast 14 feb.
Dagordning:
1. Frågan om mötets behöriga utlysande;
2. Fastställande av dagordning;
3. Val av mötesordförande;
4. Val av mötessekreterare;
5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare;
6. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret;
7. Revisorerna berättelse för det gångna verksamhetsåret;
8. Fastställande av balans- och resultaträkning;
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret;
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter;
11. Val av föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret;
12. Val av föreningens kassör för det kommande verksamhetsåret;
13. Val av föreningens övriga styrelseledamöter och suppleanter för det
kommande verksamhetsåret;
14. Val av två revisorer för det kommande verksamhetsåret;
15. Val av revisorssuppleanter för det kommande verksamhetsåret;
16. Fastställande av medlemsavgifter;
17. Val av ordförande och två ledamöter att utgöra föreningens valberedning
under det kommande verksamhetsåret.
18. Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor;
19. Motioner från medlemmar som inkommit till styrelsen minst trettio dagar före
mötet.
20. Övriga ärenden, varom beslut ej kan fattas.
Varmt välkomna önskar styrelse, sektion och anställda i LUGI Gymnastik.

Sportlovsläger

  • 1 feb 2016

Vad ska du göra på sportlovet?!

Kom och träna gymnastik med oss!

 LUGI Gymnastik ordnar dagläger vecka 8 i Fågelhallen i Lund. Hallen är anpassad speciellt för gymnastik, har mjuka höj- och sänkbara skumgummigropar och trampolin! 
Måndag till torsdag är det gymnastik för alla barn mellan 7-18 år, alla är välkomna även nybörjare. Barnen delas in i grupper efter kunskap så att alla känner sig bekväma
NÄR?Måndag 22 feb kl. 9-15 Tisdag   23 feb kl. 9-15 Onsdag  24 feb kl. 9-15 Torsdag 25 feb kl. 9-15VAR?Fågelhallen (Fågelskolan, Gässlingavägen 21, Lund)
HUR?Anmäl dig till kansliet på mail, märk mailet Sportlovsläger 2016Mail: lugigymnastik@gmail.com  Ange namn, telefonnummer och vilka dagar du vill vara med. Du får bekräftelse och faktura tillbaka på mail. Det kostar 200 kr/dag. Totalt har vi 60 platser/dag så först till kvarn!
Anmäl dig senast söndagen 14 februari, anmälan är bindande.
Du tar med egen matsäck till lunch, gärna lite frukt till för-/eftermiddag och ett glatt humör :) Vi ser fram emot roliga dagar med gymnastik, lek, tävlingar, skratt och bus!