Tack Bertil - välkommen Malin!

  • 5 mar 2024
  • Föreningen

image: Tack Bertil - välkommen Malin!

På årsmötet avtackades Bertil Månsson efter åtta år på ordförandeposten. Han efterträds av Malin Jeppsson. 

Efter åtta år som ordförande i LUGI Gymnastik tackar Bertil Månsson för sig. Under dessa åtta år har föreningen växt med flera anställda och inte minst äntligen fått en egen hall. Bertil valdes också till LUGI Gymnastiks första hedersordförande! 

Nu stundar nya tider med Malin Jeppsson på ordförandeposten. Varmt välkommen!